ขอเชิญเข้าร่วมขบวนบุญทอดเทียนพรรษา ๙ วัด เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

เส้นทาง  วังสะพุง-เมืองเลย-เชียงคาน

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ค่ารถตู้ท่านละ ๓๐๐ บาท

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้าร่วมขบวนบุญในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘,๐๙๘-๑๓๖๘๓๖๐