ขอเชิญเข้าร่วมปิดโครงการเที่ยววัดทำบุญทอดเทียน ๙

วัดเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

  • วัดพระครูศรีธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอภูเรือ             วัดวารีสาร
  • พระครูวีรวุฒิสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอภูเรือ        วัดประชาสามัคคี
  • พระครูโพธิธรรมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าศาลา          วัดโพธิ์ชัย
  • พระครูวิสุทธิโพธิสาร เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑   วัดโพธิ์สว่าง
  • พระครูวรวุฒิธรรมานันท์ เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑  วัดห้วยน้ำริน
  • พระมหาชูเชิด ติสฺสโร                    เจ้าคณะตำบลหนองบัว          วัดโพนทอง
  • พระครูอรัญธีรธรรม เจ้าคณะตำบลลาดค่าง           วัดป่าบารมีธรรม
  • พระครูอรุณธรรมาภาณ เจ้าคณะตำบลสานตม           วัดอรุณราษฎร์สามัคคี
  • พระครูสุวัฒน์สันติคุณ เจ้าคณะตำบลปลาบ่า            วัดศรีตรัยภูมิ

 

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดเทียนพรรษา

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน มีดังนี้

          ผ้าไตร ไตรละ           ๕๐๐  บาท

          เทียนคู่ละ                ๕๐๐  บาท

          หลอดไฟ ชุดละ        ๕๐๐  บาท

          ถังสังฆทานชุดละ      ๕๐๐  บาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูอุดมวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์  โทร.๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘

หรือฟังวิทยุสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๗๕ Mhz. หรือทาง www.loeipbs.net